skip to Main Content

Ambitieloos links coalitieakkoord

Steenbergen – Tijdens een speciale raadsvergadering op 2 juni 2022 mochten de raadsleden alvast hun eerste indruk geven van het nieuwe coalitieakkoord. Het blijkt echter niets meer dan een paar bladzijden met gebakken lucht.

Danker Kouwen gaf de mening van de Volkspartij op een fantastische manier weer. Als men over dit coalitieakkoord, waar geen enkele ambitie in staat, al zo lang moet doen wat moet er dan terecht komen van alle lopende zaken? De nieuwe coalitie probeert mooi weer te spelen met al vastgesteld beleid dat al geregeld is door met name Willy Knop en Koos Krook en in de afgelopen periode door de raad is bepaald. De nieuwe coalitie doet net alsof het nieuw beleid is.

Tegelijkertijd wordt een oplossing voor Fort Henricus wederom uitgesteld tot eind 2023. Iedereen wordt aan het lijntje gehouden en er gebeurt al jaren niets structureels.

In het onderstaande filmpje staat het volledige pleidooi van Danker Kouwen.

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/v1/embed/Bijzondere raadsvergadering – 02 juni 2022 – Raadzaal – Archief/3856/start/736/stop/1403/steenbergen_1/2022-06-02-19-15-10-Bijzondere-raadsvergadering_1.mp4

Back To Top