skip to Main Content

Bezorging Steenbergse Bode

Steenbergen – 7 november 2021. De informatiepagina van de gemeente Steenbergen die in de Steenbergse Bode door de Steenbergse Bode wordt verspreid, is door de slechte bezorging momenteel niet voor iedereen beschikbaar.

De fractie van de Volkspartij ontvangt al enkele maanden met enige regelmaat berichten dat de gemeentelijke informatiepagina niet op alle adressen in de gemeente Steenbergen wordt bezorgd. Aanvankelijk bestond de indruk dat mogelijk sprake kon zijn van een incident. De laatste tijd echter bleek dat drie weken achter elkaar de infopagina niet werd bezorgd op adressen in het centrum van Steenbergen.

Meldingen gedaan via de gemeente-app werden afgedaan met een verwijzing naar de uitgever in Zundert, terwijl dit naar het oordeel van de fractie van de Volkspartij toch echt verantwoordelijkheid blijft van het gemeentebestuur.

Om antwoord te krijgen op de vraag of en op welke wijze het college kan zorg dragen dat de informatie van de gemeente Steenbergen alle inwoners van onze gemeente kan bereiken heeft de fractie van de Volkspartij vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Dit is met name ook van belang om de burgers die niet beschikken over digitale middelen te kunnen informeren.

De beantwoording van de vragen zal maximaal een maand op zich laten wachten.

De vragen:

Steenbergen, 5 november  2021

Art. 40 vragen RvO bezorging infopagina.

Geacht college.

Uw college heeft er voor gekozen een aantal jaren geleden de gemeentelijke info pagina niet langer te verzorgen via van een lokaal gevestigde ondernemer doch door een ondernemer uit Zundert.

Er was sprake van een financiële afweging, maar belangrijker was dat de Zundertse uitgever net als de Steenbergse 100% dekking van de bezorging garandeerde. Hier hapert het kennelijk.

De fractie van de Volkspartij ontvangt met regelmaat mededelingen van inwoners van zowel het buitengebied als het centrum van Steenbergen dat de krant met de gemeentelijke infopagina niet bezorgd is. Meldingen naar de Gemeente-app worden afgedaan met een verwijzing naar de uitgever. De fractie van de Volkspartij verzoekt de navolgende vragen te beantwoorden:

  1. Is het college met de fractie van de Volkspartij van mening dat het streven voor de dekking van de bezorging van de gemeentelijke info pagina 100% dient te zijn?
  2. Is het college bekend met het percentage niet bezorging van deze gemeentelijke info pagina?
  3. Pleegt het college overleg met de uitgever van de krant waarin deze is geplaatst over de bezorging?
  4. Vindt het college niet evenals de fractie van de Volkspartij dat niet de inwoners achter hun gemeentelijke infopagina moeten gaan bij de uitgever, maar dat dit een primaire verantwoordelijkheid is van het gemeentebestuur?
  5. Wat gaat het college er aan doen om de bezorging van de gemeentelijke infopagina te verbeteren en de 100% dekking te behalen?
  6. Kan het college er voor zorgen dat klachten over de bezorging van de gemeentelijke infopagina niet langer worden doorgeschoven naar de melder maar door de behandelaar op het gemeentehuis worden afgewikkeld en dat terug koppeling naar de melder plaats vindt.

Steenbergen, 5 november 2021.

Namens de fractie van de Volkspartij

Michel Lambers    

Foto: Steenbergse Bode. Tekst: Michel Lambers

Back To Top