skip to Main Content

Verzoek om oplossing kleine voorzieningen

Steenbergen – De gemeenteraad van Steenbergen heeft als goede gewoonte om jaarlijks overleg te voeren met de Stadsraad Steenbergen en de Dorpsraden. In een cyclus van drie bijeenkomsten vond op zaterdag 23 oktober 2021 het gesprek plaats met de Stadsraad Steenbergen en de Dorpsraad Welberg. Er passeerden meerdere, al dan niet complexe problemen. Bij de onderwerpen waren er echter ook waarvan gedacht zou worden dat het geen probleem kon zijn. Variërend van het ontbreken van een afvalbak, via bankjes tot ontbrekende lantaarnpalen op een onlangs aangelegd voetpad dat aardedonker is gebleven.

CDA, Gewoon Lokaal en Volkspartij hebben daarom vragen gesteld aan het college met de intentie dat de gevraagde kleine voorzieningen als nog en zo spoedig mogelijk worden gerealiseerd.

De gestelde vragen staan hieronder vermeld:

Steenbergen, 23 oktober  2021

Art. 40 vragen RvO kleine aanpassingen straatmeubilair Steenbergen en Welberg.

Geacht college,

Op 23 oktober 2021 spraken de leden van de raad met respectievelijk de Stadsraad van Steenbergen en de Dorpsraad van Welberg. In de veelheid van, soms complexe, onderwerpen kwamen wij ook bij zaken die naar onze overtuiging met goede wil binnen heel korte termijn kunnen worden opgelost. Het betreft het plaatsen van bankjes, enkele lantaarnpalen en een prullenbak. Niet bepaald de onderwerpen waarvan wij vinden dat deze ernstige politieke en/ of bestuurlijke aandacht nodig zouden hebben, maar de realiteit lijkt weerbarstiger.

De fracties van Gewoon Lokaal, Volkspartij en CDA in de gemeenteraad van Steenbergen verzoeken u daarom de navolgende vragen te beantwoorden;

  1. Is het college bekend met de wens van de Stadsraad om in de aanlooproutes naar het centrum op regelmatige plaatsen bankjes te plaatsen zodat mensen te voet onderweg en op terugweg naar het centrum af te toe kunnen gaan zitten?
  2. Is het college bereid om in overleg met de Stadsraad de locaties daarvoor te bepalen en deze bankjes daadwerkelijk te plaatsen?
  3. Een dergelijk verzoek van de Stadsraad ligt er ook voor het gebied rond de Haven van Steenbergen. De “tribune” is zeer fraai, maar ongeschikt voor ouderen en mindervaliden. Is het college ook daar bereid in overleg met de Stadsraad een of meerdere locaties voor het plaatsen van bankjes te bepalen?
  4. Is het college bekend met het voorstel van de Dorpsraad Welberg om op of direct nabij het hondenspeelveld aan het Tussendoortje een afvalbak, mede ten behoeve van hondenbezitters die daar hun doeltreffend hulpmiddel geschikt is voor onmiddellijke verwijdering van de uitwerpselen van de hond (tekst APV) achter kunnen laten,  te plaatsen en deze ook regelmatig te ledigen?
  5. Is het college bereid om in overleg met de Dorpsraad Welberg de locatie(s) voor een of meerdere afvalbakken te bepalen, deze daadwerkelijk te plaatsen en ook regelmatig te laten ledigen?
  • Is het college bekend met het ontbreken van voldoende openbare wegverlichting in het Tussendoortje te Welberg waardoor het bij duisternis aardedonker is en mogelijk zelfs sprake van een “enge plek”?
  • Is het college bereid om in overleg met de Dorpsraad Welberg de locatie(s) voor een of meerdere openbare lantaarnpalen te bepalen en deze daadwerkelijk te plaatsen? 
  • Kunt u bij bevestigende beantwoording de termijnen noemen waarbinnen realisatie plaats vindt?

Steenbergen, 23 oktober 2021.

Namens de fracties van de Volkspartij, CDA en Gewoon Lokaal

Michel Lambers     Jeroen Weerdenburg         Maurice Remery                                                                                       

Back To Top