skip to Main Content

AFC is paradepaardje van wethouder Baartmans: ‘We hebben er nooit voldoende credits voor gekregen’

SERIE 10 JAAR AFC STEENBERGEN – ,,Dat het AFC er staat, daar ben ik echt supertrots op.” Wethouder Wilma Baartmans komt er recht voor uit. ,,Ik ben altijd groot voorstander geweest. Liever één grote locatie voor glas dan overal verrommelde kassen.

”Mariëtte den Engelse 15-09-21, 16:00 Bron: BN DeStem

Wilma Baartmans in de auberginekwekerij van Peter de Jong op AFC Nieuw Prinsenland.
Wilma Baartmans in de auberginekwekerij van Peter de Jong op AFC Nieuw Prinsenland. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Baartmans is van 2005 tot 2010,  als wethouder van de PvdA, nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Agro Food Cluster (AFC) in de Oude Prinslandse Polder bij Dinteloord. Ze voert onderhandelingen met toenmalig gedeputeerde Paul Rüpp van de provincie Noord-Brabant.

We hebben echt keihard onderhan­deld met de provincie

Wilma Baartmans, wethouder gemeente Steenbergen

 ,,Elke zes weken zaten we er op de koffie. En iedere keer sleepten we weer wat binnen”, glundert Baartmans nog bij de herinnering.  ,,Extra woningen, geld, een goed inrichtingsplan, recreatiepark, noem maar op. We hebben echt keihard onderhandeld, waren voor de provincie niet altijd een leuke partij.”

PvdA laat Baartmans vallen als een baksteen

Haar euforie kent ook een schaduwzijde. Baartmans’ eigen partij is faliekant tegen de komst van kassen. Terwijl ze in Den Bosch ‘successen boekt’, loopt de spanning binnen de PvdA hoog op. Baartmans wordt gedumpt, keert in 2010 niet terug op de kieslijst. Landelijk wordt ze geroyeerd als PvdA-lid.  ,,Het heeft me veel pijn gedaan, ik heb daar echt een knauw van gehad.”

Maar ze knokt terug. Richt partij Door! op en sluit zich later aan bij GewoonLokaal. Voor die partij is ze nu wethouder. 

Nut en noodzaak rondweg Dinteloord niet aangetoond

Zo blij Baartmans is met het zogeheten ‘mandje van Steenbergen’, zo teleurgesteld zijn anderen die beweren dat het van meet af aan ‘lek’ is. Zeker de nooit aangelegde rondweg bij Dinteloord is velen een doorn in het oog. Het doet Baartmans zeer. 

,,Er is onderzoek gedaan naar een oostelijke ontsluiting bij Dinteloord. Nut en noodzaak zijn niet aangetoond.” Dat was wel een voorwaarde van de provincie om financieel bij te dragen aan een ontsluitingsweg. ,,Inmiddels loopt er op verzoek van de gemeenteraad weer een onderzoek naar een rondweg.”

De provincie tekent wel voor honderden extra woningen, een recreatiepark, miljoenen voor de A4 en het aquaduct bij Steenbergen. ,,Het waren keiharde toezeggingen”, klinkt het stellig.  ,,Als bouwplannen vervolgens niet doorgaan omdat bewoners bezwaar hebben, kan ik daar niets aan doen.” 

Baartmans doelt onder meer op de plannen bij de ijsbaan, waar nooit woningen zijn gekomen. Het recreatiepark  kwam er nooit omdat de projectontwikkelaar afhaakte. ,,Maar het zat wel degelijk in het mandje. We hebben voor de inhoud nooit voldoende credits gekregen. ”

Serie 10 jaar AFC

Tussen Dinteloord en Stampersgat liggen een kassengebied, een bedrijventerrein en de suikerfabriek. Samen vormen zij het Agro Food Cluster (AFC). Een cluster waar samenwerking en symbiose hoog in het vaandel staan. Dit jaar bestaat het complex tien jaar. BN DeStem blikt met een serie verhalen terug op de totstandkoming en toekomst ervan. Lees hier de voorgaande afleveringen:

• Een bijzondere relatie in de polder van Dinteloord: het Agro Food Cluster
• Zij zorgden ervoor dat Agro Food Cluster in Dinteloord er kwam
• Al 10 jaar kweekt De Jong aubergines in Dinteloord: ‘Nooit spijt dat we hiernaartoe zijn gekomen’
• Bewonersgroepen over 10 jaar AFC: ‘Van alle mooie beloften zien we niets terug’
• Tien jaar na komst AFC: ‘Onze actiegroep Glashard NEE heeft nergens toe geleid’

Het inrichtingsplan van het AFC heeft wel lang op zich laten wachten. ,,Daar is in beginsel niet veel van terecht gekomen, maar wordt nu alsnog opgepakt. Er ligt een  prachtig landschapsplan voor het bedrijventerrein Nieuw Prinsenland, met wandel- en fietspaden.”  Dinteloord komt niets te kort meent Baartmans al zijn er nog wel eens klachten over lichtuitstoot. ,,Die nemen we serieus, de glastuinbouw heeft zelf een burenoverleg opgestart.” 

Wethouder roemt samenwerking tussen bedrijven

De gemeente Steenbergen profiteert volgens Baartmans nog steeds van het AFC. Het bedrijventerrein, met allemaal ondernemingen gelieerd aan de agro-industrie,  is nog niet volgebouwd. ,,Van elke vierkante meter die daar verkocht wordt, krijgen wij geld. Dat is de afspraak met de provincie. Tot eind maart 2020 is er bijna acht miljoen gedeclareerd.” Daar is ook het aquaduct bij Steenbergen van betaald.

Als alle bedrijven­ter­rei­nen zo worden ingericht, levert dat ook milieu- en klimaat­winst op

Wilma Baartmans, wethouder gemeente Steenbergen

Dat er alleen maar arbeidsmigranten zouden werken ontkent Baartmans. ,,Er zitten wereldspelers als Cosun en RijkZwaan op het terrein. Daar werken veel autochtonen. Maar Steenbergen blijft  een agrarische gemeente en dat trekt zeker ook arbeidsmigranten aan.” 

Baartmans roemt de samenwerking tussen de bedrijven die bijvoorbeeld door uitwisseling van restwarmte een meerwaarde voor elkaar genereren. ,,Supergaaf al die initiatieven. Dat inspireert mij.” Het zorgt niet alleen voor economisch rendement. ,,Als alle bedrijventerreinen zo worden ingericht, levert dat ook milieu- en klimaatwinst op.”  Het AFC blijft Baartmans haar paradepaardje. ,,Daar ben ik supertrots op. Nog steeds.”  

AFC Nieuw Prinsenland bij Dinteloord vanuit de lucht.
AFC Nieuw Prinsenland bij Dinteloord vanuit de lucht. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Oud-wethouder blij met glastuinbouw, ontevreden over wisselgeld

De komst van het Agro Food Cluster (AFC) in de polders van Dinteloord heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Michel Lambers, destijds VVD-wethouder in de gemeente Steenbergen, was betrokken bij de eerste onderhandelingen over de bouw van de glazen stad. ,,Werkgelegenheid en economische ontwikkeling voor Steenbergen waren de belangrijkste drijfveren.”

De eerste kassen in de Oud Prinslandse Polder bij Dinteloord zijn in 2011 een feit. Maar de onderhandelingen over de komst van tweehonderd hectare glas en vijftig hectare industrie beginnen jaren eerder. Al in 2003 zit Lambers samen met toenmalig burgemeester Jan Hoogendoorn aan tafel met de Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij (TOM), de provincie Noord-Brabant en Suiker Unie (het huidige Cosun Beet Company, red).

Oud-wethouder Michel Lambers is blij met de kassen en industrie in de Oude Prinslandse Polder. Hij  betreurt het dat de rondweg Dinteloord nooit is aangelegd.
Oud-wethouder Michel Lambers is blij met de kassen en industrie in de Oude Prinslandse Polder. Hij betreurt het dat de rondweg Dinteloord nooit is aangelegd. © peter van trijen/pix4profs

AFC schept werkgelegenheid

Het AFC zien ze als een kans. Er is behoefte aan werkgelegenheid. Banen zijn schaars, de regionale arbeidsmarkt staat er in die tijd slecht voor. Grootschalige glastuinbouw schept banen redeneren de bestuurders. ,,En niet alleen maar laaggeschoold werk. Ook functies op hbo en mbo niveau, als manager bij een glastuinbouwbedrijf of als in- en verkoper”, zegt Lambers.

Het moet de economie in Steenbergen een boost geven. Tegelijkertijd beseft de gemeente dat Dinteloord compensatie verdient voor het vele glas en de industrie die verrijst in de polder. De provincie moet het ‘mandje van Steenbergen’ vullen. Met daarin driehonderd extra woningen, vooral te bouwen in Dinteloord. , een recreatiepark, natuurontwikkeling en de aanleg van een aardenwal rond de kassen. Ook wordt gepleit voor een oostelijke rondweg bij Dinteloord.

Het ‘mandje’ was nodig om Dinteloord niet de dupe te laten worden van de kassendeal

Michel Lambers, oud VVD-wethouder, nu raadslid Volkspartij

Rondweg Dinteloord niet aangelegd

Veel komt er volgens Lambers, nu raadslid voor de Volkspartij, niet van terecht. ,,De extra woningen zijn nooit gebouwd en de rondweg bij Dinteloord ligt er niet. Als ik wethouder was gebleven, waren dat speerpunten geweest. Het was nodig om Dinteloord niet de dupe te laten worden van de kassendeal. En wat je belooft moet je doen.”

Ook met de werkgelegenheid loopt het anders dan Lambers had verwacht. De felle kritiek van actiegroep Glashard NEE dat de glazen stad alleen arbeidsmigranten aantrekt wordt door het toenmalige college niet serieus genomen. De kaartenbakken bij de sociale dienst zitten immers vol met laaggeschoolde Nederlandse werknemers.

,,Natuurlijk wisten we dat er buitenlandse werknemers zouden komen. Maar maximaal de helft van de honderden banen die de glastuinbouw zou opleveren.” Dat blijkt een misvatting, geeft Lambers ruiterlijk toe. ,,Daar heeft de actiegroep Glashard NEE gelijk in gekregen.”

AFC trekt innovatieve agrarische bedrijven aan

Toch heeft het AFC de gemeente Steenbergen iets gebracht meent Lambers. ,,Het open landschap is weg en het de beloofde natuurontwikkeling is nog niet van de grond gekomen. Dat is jammer. Maar de kassen hebben ondernemingen als Rijk Zwaan (groenteveredelingsbedrijf) aangetrokken en ook het hoofdkantoor van Cosun Beet Company is er nu gevestigd”, zegt Lambers. ,,Het zijn innovatieve bedrijven in de agrarische sector en die zorgen voor hoogwaardige werkgelegenheid.” 

Back To Top