skip to Main Content

Vervolg Bandenspanningsactie

Steenbergen – Uit de antwoorden op de artikel 40 vragen van de Volkspartij blijkt dat bijna € 4000,- verspilt wordt aan een eenmalige actie die geen meetbaar effect zal opleveren. De LED lampen of isolatie waarvoor de subsidie bedoeld is, leveren daarentegen wel een constructieve bijdrage voor langere termijn.

Persbericht

Op 11 juli 2021 heef de fractie van de Volkspartij het college van B&W gevraagd om inzicht te geven over de actie Band op Spanning. De antwoorden van het college zijn inmiddels ontvangen.

De kosten voor deze actie blijken niet minder dan € 3051,25 ex BTW te bedragen, dat is totaal € 3.692,00. Dit bedrag ad bijna vierduizend euro blijkt te zijn betaald uit de zogenaamd Klimaatgelden van de rijksoverheid.

Een week geleden heeft het college het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid vastgesteld. Hier in staan talloze zinvolle maatregelen om te voldoen aan de toenemende druk van het rijk en vooral van de eurocommissaris Timmermans. Lang niet alle voorgestelde maatregelen zijn echter even relevant of nog niet ingevuld. Het beleid en de kosten voor elektrische laadpalen ontbreekt evenals de verduurzaming van de gemeentelijke auto’s en de wijze waarop op appartementsgebouwen de capaciteit van daken voor zonne-energie zal worden benut. In het oog springend in positieve zin zijn de aangekondigde maatregelen om eigenaren en huurders van woningen een cadeaubon ad € 70,00 beschikbaar te stellen om kleine energiebesparende maatregelen te treffen zoals isolatie en de aanschaf van LED lampen. Ook de collectieve actie inkoop zonnepanelen is een goed initiatief van het college.

Bizar daartegen over blijft de bandenspanningsactie van het college waar wethouder Baartmans zich persoonlijk heel sterk voor heeft gemaakt. De fractie van de Volkspartij blijft onveranderd van mening dat de gemeente Steenbergen hier uit de bocht is gevlogen. Het controleren van de autobanden is een privé aangelegenheid. De autobezitter is zelf verantwoordelijk voor onderhoud. Het bedrag van € 4.000,00 had zeker nuttiger kunnen worden besteed. Het is dezelfde vergelijking als wanneer de gemeente Steenbergen gratis auto’s zou gaan wassen. Dit is verspilling van geld van de inwoners. Het is spijtig dat alle goede intenties van het college door deze misser zo negatief voor het voetlicht komen. Wanneer college en raad weer bij elkaar komen na het reces zal dit nogmaals door de fractie van de Volkspartij aan de orde worden gesteld.

Michel Lambers

Wapenplaats 58

4651 DV Steenbergen

Tel 06 14809517

m.lambers@home.nl

Back To Top