skip to Main Content

Art. 40 vragen over David Oliënstraat en Binnenvest

Steenbergen – De Volkspartij heeft artikel 40 vragen gesteld over de aanpassingen die de gemeente wil doen aan de David van Orliënstraat en de Binnenvest. De gemeente betrekt de bewoners niet op de manier zoals dat in het GVVP staat omschreven. Het komt de ambtenaren waarschijnlijk niet goed uit om de uitvoering volgens de regels uit te voeren. De regel is dat de Adviesraad erbij betrokken wordt en een afgevaardigde – bewoner – van deze straten. De bewoners hebben goede ideeën voor verbetering, maar worden er niet bij betrokken.

Artikel 40 vragen Reglement van orde gemeenteraad Steenbergen.

Geacht college.

In de kern Steenbergen hebben bewoners aan de Binnenvest en de David van Orliënstraat een brief gekregen van de gemeente Steenbergen met de mededeling dat hun straten opnieuw worden ingericht.

Er wordt in de brief aangegeven dat een fysieke informatieavond door de coronamaatregelen niet mogelijk zou zijn.

Er wordt aangegeven dat de Binnenvest 1 richtingsverkeer gaat worden.

Er wordt aangegeven dat in de David van Orliënstraat veel parkeerplaatsen verloren gaan.

Diverse inwoners hebben erg goede ideeën om zaken te verbeteren in de huidige situatie.

Veel bewoners hebben sterke twijfels bij de plannen en hebben daarom al bezwaren ingediend, als Volkspartij willen wij graag antwoorden krijgen of de voorgenomen plannen wel de juiste plannen zijn voor deze straten, wij hebben daarom de volgende vragen voor het college,

Onze vragen zijn:

  • Waarom is er niet proactief aan de bewoners gevraagd mee te denken met de voorgestelde plannen?
  • Waarom zijn er slechts 2 voorgestelde keuzes aan de bewoners? Dit gaat tenslotte alleen over het type parkeerplaats en niet over alle andere voorgestelde aanpassingen.
  • Waarom is er gekozen om de weg te verbreden van 7 naar 6 meter en worden de trottoirs verbreed wat ten koste zal gaan aan het kunnen parkeren aan 1 kant van de weg.
  • Waarom worden er veel minder parkeerplaatsen voorgesteld in de voorgestelde aanpassingen van de David van Orliënstraat?
  • Hoe denkt het college de verloren parkeerplaatsen aan de David van Orliënstraat te vervangen?
  • Waarom wordt er een fietssluis voorgesteld waarbij de huidige paal voldoet en een fietssluis problemen kan gaan geven met bv rollators, kliko vervoer ect.
  • Kunnen de plannen nog aangepast worden aan diverse goede ideeën van bewoners?
  • Waarom wordt de Binnenvest 1 richtingsverkeer?
  • Is dit voorgestelde 1 richtingsverkeer een uitvloeisel van het GVVP?

Steenbergen, 25-07-2021

Namens de fractie van de Volkspartij.

Danker Kouwen

Back To Top