skip to Main Content

Gemeentelijke heffingen Steenbergen 2021 onder landelijk gemiddelde

STEENBERGEN, 27 januari 2021

De discussies waren stevig in de gemeenteraadsvergaderingen in het najaar van 2020 over de begroting en de gemeentelijke belastingen, maar met goed resultaat. De gemiddelde stijging van gemeentelijke heffingen is 2,8% in 2021 ten opzichte van 2020. Ook gaan inwoners er op sommige onderdelen op vooruit.

Het AD bericht vandaag over forse stijgingen, landelijk, van de gemeentelijke heffingen, maar gelukkig is de stijging in Steenbergen beperkt gebleven.

Natuurlijk had de Volkspartij graag gezien dat we de gemeentelijke heffingen nog lager hadden kunnen houden in 2021, en tevens dat de bedrijven niet extra belast zouden worden, maar een gemiddelde stijging van 2,8% is -landelijk gezien- gunstig te noemen. Onderstaand een korte uiteenzetting over de gemeentelijke heffingen.

Hondenbelasting is verleden tijd

Zoals al eerder bericht, wordt door toedoen van de Volkspartij de (middeleeuwse) hondenbelasting volledig geschrapt vanaf 2021 (lees ons eerdere bericht hierover).

Verlaging rioolheffing particulieren in 2021

In 2020 betaalde iedereen nog hetzelfde bedrag voor de rioolheffing. Een alleenstaande in een huurwoning kreeg dezelfde rekening als het grootste bedrijf in Steenbergen. Iedereen betaalde €159 in 2020 (€155 in 2019). Dat is veranderd in 2021. De lasten worden vanaf 2021 anders verdeeld. Dat betekent dat bedrijven meer gaan betalen. Ook de eigenaar, bijvoorbeeld de woningcorporatie, gaat meebetalen aan de rioolheffing.

Het voordeel van de nieuwe belastingverdeling voor huurders in Steenbergen varieert van € 58 voor een gezin tot € 83 voor een alleenstaande per jaar. Een alleenstaande met een eigen woning heeft een voordeel van € 20 per jaar. Een gezin met een eigen woning gaat iets meer betalen, namelijk € 5 per jaar extra.

Verhoging rioolrechten bedrijven

De rekening van het voordeel voor particulieren wordt voor een groot deel neergelegd bij de bedrijven. Die gaan € 100 meer betalen (van € 159 naar € 259) voor de rioolheffing.

Afvalstoffenheffing in 2021

In 2021 gaat een Eenpersoonshuishouding €298 betalen (In 2020: €292 / in 2019: €267), en heeft hierbij keuze uit een GFT container van 140 liter of GFT 240 liter.

Een Meerpersoonshuishouding betaalt €397 (In 2020: € 389 / in 2019: €356 ) voor het ophalen van het GFT en plastic afval. Ook hier is een vrije keuze uit een GFT container van  140 liter of GFT 240 liter. De afvalcontainers voor plasticinzameling zijn standaard 240 liter.

Onroerend zaak belasting (ozb) en WOZ

In 2019 was het gemiddelde tarief voor ozb 0,1266%. In 2021 bedraagt het tarief voor de OZB heffing voor woningen 0,1157%. Let op: vanaf 2021 wordt de WOZ waarde berekend o.b.v. m2 i.p.v. m3 (dit is een landelijke ontwikkeling) en kan daardoor afwijken van voorgaande jaren. Meer info hierover vindt u op: https://www.gemeente-steenbergen.nl/inwoners_overzicht/belastingen/gemeentelijke_belastingen_en_heffingen/

Ook voor 2022 zullen we ons als Volkspartij inzetten om, met een goede gemeentelijke kostenbeheersing, de gemeentelijke heffingen laag te houden.

Back To Top