skip to Main Content

Hondenbelasting in Steenbergen per 1 januari 2021 verleden tijd

STEENBERGEN – Een belangrijk streven van de Volkspartij is behaald: In ons verkiezingsprogramma stond expliciet dat wij er voor zouden zorg dragen dat de middeleeuwse hondenbelasting zou worden opgeheven. Per 1 januari 2021 is dit een feit in de gemeente Steenbergen.

De eerste hondenbelasting werd geheven in 1446 in Utrecht. In deze tijd werd de hondenbelasting niet in geld maar in zout geheven (een op dat moment zeer kostbaar en schaars). Pas later werd de hondenbelasting een belasting in geld. Het is al decennia, zo niet een eeuw een achterhaalde belasting, die echter bij het gros van de Nederlandse gemeenten is ingeroest in het systeem en een mooie inkomstenbron voor de gemeentelijke portemonnee vormt.  

Middeleeuwse belasting

Weinig mensen weten dat al sinds de middeleeuwen hondenbelasting wordt geheven. Het werd ingevoerd om de overlast van zwerfhonden te beperken en om de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan. Daarnaast vond de overheid het in die tijd een handig middel om transportbelasting te heffen, omdat de hondenkar als transportmiddel werd gebruikt. Tegenwoordig, begin 21e eeuw, wordt er dikwijls van uitgegaan dat de heffing van hondenbelasting is gerechtvaardigd om de overlast van hondenpoep terug te dringen, vanuit het beginsel ‘de vervuiler betaalt’. Er bestaat echter geen direct verband tussen de heffing en de kosten die een gemeente maakt om overlast tegen te gaan, want de geïnde hondenbelasting komt terecht in de algemene middelen, wat betekent dat de gemeente de inkomsten uit die belasting naar eigen inzicht mag besteden.

Alleen belasting voor honden

Honden hebben blijkbaar een speciale positie binnen de wet: zij zijn de enige huisdieren waarover belasting wordt geheven.

Daar is nu een einde aangekomen. Dankzij de inspanningen en vasthoudendheid van de Volkspartij, in dit geval van Danker Kouwen,  hoeven hondeneigenaren, net als katteneigenaren, volièrehouders en konijnenliefhebbers geen belasting meer over hun dier af te dragen aan de lokale overheid met ingang van 2021.

Back To Top