skip to Main Content

Verkeerssituatie Heense Molen

Update Heense molen, 22-05-2020

Als Volkspartij hebben wij diverse malen het college opgeroepen actie te ondernemen in de Heense molen, zaken als onveiligheid, te hard rijden, een verkeerd ontworpen wegdek, onduidelijkheid tussen gemeente, provincie en bewoners gaven hier reden toe, de inwoners uit de Heense molen hadden zich verzameld in een werkgroep en samen met deze werkgroep hebben het we betoog gevoerd, het college opgeroepen actie te ondernemen.

Oké we zijn er nog niet want ook het wegdek zelf moet aangepast worden, de verlichting moet anders en het gevoel van rijden op een landingsbaan moet weggenomen worden maar we zijn voorlopig tevreden met de aanpak van dit college, zaken als het plaatsen van matrixborden, 50 km borden die verdwenen waren en het plaatsen van diverse leuningen zodat nu wel veilig van de trappen gebruikt gemaakt kan worden zijn gezien en worden zeker gewaardeerd!

We begrepen ook dat het contact met de kern coördinator goed gaat en dat dit zeker mee zal helpen om ook de andere zaken die nog te doen zijn aan te pakken.

Wij zijn als Volkspartij blij met de eerste stappen die gemaakt zijn, de bereidheid van dit college  en hopen dat de Heense molen als voorbeeld gaat dienen hoe het ook kan gaan met verkeersproblemen.

Door: Danker Kouwen

Back To Top