skip to Main Content

Energie & Ruimte

Donderdagavond 23 januari 2020 is er op verzoek van raadslid Danker Kouwen van de Volkspartij, een beeldvormende vergadering Energie & Ruimte georganiseerd in de gemeente Steenbergen.

Dat deze materie speelt binnen de gemeente blijkt uit de enorme toeloop van mensen. De raadszaal zat vol met inwoners, gemeentebestuur, uitvoerenden en andere belanghebbenden.

De avond begon met een presentatie over de visie. Dat deze niet geheel duidelijk was, bleek uit de vele vragen die er vanuit de zaal gesteld werden. Verbazingwekkend, maar bij zo’n belangrijk onderwerp als dit zeer ongepast, was het antwoord van de ambtenaar over het niet meer kunnen indienen van een zienswijze op de visie energie en ruimte. De termijn om een zienswijze via de officiële weg in te dienen is verstreken, maar er waren diverse mensen in de zaal die dit alsnog graag zouden doen. Onder meer Paul Hagens (Suikerunie) en Hakim Tampoebolon (Dorpsraad Dinteloord) hebben die middels een vraag/opmerking kenbaar gemaakt. Hakim noemde o.a. dat er vanavond nieuwe informatie naar voren is gekomen die niet eerder is gedeeld, en daardoor dus ook niet meegenomen kon worden in een zienswijze. Naast deze twee heren zijn waarschijnlijk nog meer inwoners en bedrijven die hun input willen geven, maar dat nu misschien nalaten.

Een bijzonder goede opmerking van de heer Hagens was, dat dit plan bij lange na niet toereikend is op het moment dat we van het gas af moeten. Dan zou de Suikerunie alleen al 150 hA zonneweiden moeten hebben. Dit onderwerp werd eigenlijk gelijk terzijde geschoven en er werd door de ambtenaar niet inhoudelijk op gereageerd.

Na afloop van het plenaire gedeelte kon ook nog met belanghebbende mensen gesproken worden, en bleek dat de wensen van onze inwoners niet voldoende zijn meegenomen in de huidige visie. Vanuit Dinteloord is er héél veel weerstand voor het park bij Prinsenland. In Nieuw-Vossemeer is daarentegen veel draagvlak voor het park “De Eendracht”, maar deze zou niet gerealiseerd kunnen worden volgens de huidige visie (mede door de criteria in de ladder).

Een gesprek dat ik zelf had met enkele ondernemers en inwoners ging over het kostenplaatje: Wie gaat dit allemaal betalen? Komt er subsidie? 9 jaar terugverdientijd is niet interessant, dus ik investeer niet. Veel mensen hebben er geen geld voor en gaan, of kunnen, hiervoor geen geld lenen.

Hoe dieper we ingaan op de materie, des te meer blijkt dat windturbines en zonneparken geen oplossing bieden. Het is veel te duur en het levert onvoldoende capaciteit. Om dit aan te tonen zijn twee filmpjes toegevoegd van ’s werelds grootste milieu goeroe, ooit een milieu activist, Michael Shellenberger. Hij vertelt waarom de windturbines en zonneparken niet werken, terwijl hij zelf ooit de grootste voorvechter was. Het is te duur en het levert te weinig op. Hij zegt eigenlijk: bouw kerncentrales en het energieprobleem is opgelost zonder dat je de bevolking op kosten jaagt. De Volkspartij kan zich daar volledig in vinden.

Tekst: Ed Hobo Foto: infomil

Back To Top