skip to Main Content

Eindelijk voortgang bij de kap van lelijke Platanen en herplant

STEENBERGEN – 6 augustus heeft het college het besluit genomen om de Platanen aan de Kruispoort te Steenbergen te verwijderen van de bomenlijst. Daarmee voert het college van burgemeester en wethouders een motie van de gemeenteraad van 29 november 2018 uit, waar de Volkspartij al veel langer mee bezig was en in juli wederom artikel 40 vragen hierover had gesteld. Voordat de negen Platanen gekapt worden, zal de gemeente Steenbergen eerst in overleg met omwonenden naar een herplantplan kijken.

Hiermee is een lange strijd gestreden waarbij het onveiligheidsgevoel van de omwonenden van groter belang is gebleken, dan het overeind houden van deze lelijke bomen. 

De Kruispoort zal er zeker op vooruit gaan als er nieuwe bomen worden aangeplant.

Tekst: Ed Hobo, Foto: Boy Sluiters

 

 

Back To Top