skip to Main Content

Volkspartij, D66 en PvdA willen 2e supermarkt in Dinteloord

De fracties van Volkspartij, D66 en PvdA in de gemeenteraad van Steenbergen hebben het college van burgemeester en wethouders verzocht meer inzicht te geven in de mogelijkheden van vestiging van een tweede supermarkt in Dinteloord.

Al vele jaren wordt in de gemeente Steenbergen en dan met name in Dinteloord gesproken over de mogelijkheid van vestiging van een tweede supermarkt. Aannemings- en ontwikkelbedrijf Gebroeders Huysmans in Dinteloord heeft na het opheffen van Super De Boer ongeveer 10 jaar geleden vele malen een plan ingediend bij het gemeentebestuur van Steenbergen.

Steeds zijn alle pogingen gestrand, de ene keer over de locatie, waarbij werd gesteggeld over de mogelijkheden aan de Westerstraat of Oostgroeneweg, een andere keer door mogelijk gebrek aan economische ambitie of gewoon door onwil. Het is nooit helemaal duidelijk geworden waarom zo halsstarrig de mogelijkheid voor ondernemers wordt afgehouden om te doen waar zij goed in zijn: ondernemen.

Het is immers niet de gemeente die economische activiteiten moet ondernemen, maar het bedrijfsleven dat daartoe in staat moet worden gesteld door goede en degelijke vergunningen en voorwaardenscheppend beleid.

De fractievoorzitters van de oppositiepartijen in de gemeenteraad, de Volkspartij, D66 en PvdA hebben daarom gezamenlijk een nieuwe poging ondernomen om het detailhandelsaanbod voor de Dinteloordse samenleving te verbeteren.

Zij hebben het college van B&W van de gemeente Steenbergen gevraagd duidelijkheid te geven welke vorderingen er nu zijn gemaakt in het overleg met de initiatiefnemers om de mogelijkheid van een tweede supermarkt in Dinteloord mogelijk te maken. Ook vragen de fractievoorzitters het college om duidelijkheid te verschaffen over adviezen welke al in 2017 zijn uitgebracht, en over alle andere informatie waarover het college van B&W beschikt.

De intentie van de Volkspartij, D66 en PvdA in de gemeenteraad van Steenbergen is om ervoor te zorgen dat het gemeentebestuur nu eindelijk positief gaat meewerken aan de uitbreiding van het winkelaanbod in Dinteloord en overgaat tot denken in kansen in plaats van economische belemmeringen.

Voor informatie:

Gemeenteraadsfracties Steenbergen:

Fractie Volkspartij               Michel Lambers     06 14809517

Fractie D66                           Tim Huisman          06 15483166

Fractie PvdA                         Nadir Baali              06 54640953

Back To Top