skip to Main Content

Oppositie Steenbergen keihard over coalitieakkoord: ‘in elkaar geknutselde verkiezingsprogramma’s’

STEENBERGEN – Geen visie, te weinig concrete plannen en doelen. Kortom: te vaag om over te oordelen. De coalitie kreeg het zwaar te verduren gisteravond, tijdens het bespreken van het coalitieakkoord. De Steenbergse oppositie oordeelde er keihard over.

Dat akkoord, met de titel ‘Gewoon Samen Doen’ is opgesteld door Gewoon Lokaal!, VVD en CDA. Een akkoord in hoofdlijnen, zeggen de coalitiepartijen. Er staan onderwerpen in, waar de partijen de komende vier jaar aan willen werken, maar geen concrete plannen. Daar was de oppositie niet blij mee. Tim Huisman (D66) vond het zwak: ,,Er worden geen knopen doorgehakt.”

Ook Nadir Baali van de PvdA was hard in zijn oordeel: ,,U zegt dat het een akkoord is op hoofdlijnen, omdat we leven in een dynamische wereld. Dat klinkt als een excuus voor: helaas konden we het niet over meer dingen eens worden. Als u het over zo weinig eens bent, dan had er misschien een andere coalitie moeten komen.”

Invloed

Tientallen vragen hebben de partijen afgevuurd op de coalitie, maar slechts weinigen zijn ook beantwoord. Zo vroeg de Volkspartij meer informatie over de dag voor de jeugd, het initiatievenfonds, het armoedebeleid en het huisvesten van arbeidsmigranten. ,,Ik heb 53 vragen gesteld”, zei Willy Knop. ,,En ik heb slechts op drie een antwoord gekregen.”

Volgens Maurice Remery van Gewoon Lokaal! moest de oppositie juist blij zijn dat het coalitieakkoord niet dichtgetimmerd is. ,,We hebben het niet op de millimeter vast willen leggen. Dat geeft ruimte om daar als oppositie maximaal invloed op te hebben. Het coalitieakkoord geeft alleen een rode draad aan.” Knop: ,,Dan kunnen we als raadslid niks controleren. Ik wil weten waar ik aan toe ben. We hebben nog zoveel vragen.”

Geen ambitie

Het coalitieakkoord kreeg dus geen steun van de oppositie. Knop: ,,De doelstellingen zijn te vaag, te vrijblijvend en geformuleerd als wensen en goede voornemens.” Baali miste daarnaast ook nog ambitie. ,,Het akkoord bestaat uit in elkaar geknutselde verkiezingsprogramma’s en is geen volwaardig plan. Er staan 84 plannen in. 34 daarvan komen al uit bestaande beleidsplannen.”

De reactie van de Volkspartij

Een coalitieakkoord moet richtinggevend zijn en bovendien geeft het aan welke resultaten men wil bereiken en wanneer!
Kan de Volkspartij het eens zijn met het akkoord, kan de Volkspartij dit akkoord steunen?

Als we kijken naar het akkoord volgens het SMART model. Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden, dan komen we tot de volgende conclusie !

Zijn de aangedragen onderwerpen in het akkoord Specifiek, ofwel staat er in :
Wat willen we bereiken?
Wie zijn erbij betrokken?
Waar gaan we het doen?
Wanneer gebeurt het?
Welke delen van de doelstelling zijn essentieel?
Waarom willen we dit doel bereiken?
Nee, helaas is coalitieakkoord niet specifiek , want verder dan WAT WILLEN WE EN WAT GAAN WE DOEN komt het niet.

Zijn de doelstellingen in het akkoord Meetbaar ? ofwel
Hoeveel gaan we doen ?
Hoe kunnen we dat meten ?
Nee, de doelstellingen zijn niet meetbaar

Is het akkoord Acceptabel ? ofwel
Is er draagvlak voor ?
Dat is maar de vraag.

Is het akkoord Realistisch ? ofwel
Zijn de plannen of doelen haalbaar ?
Dat weten we niet omdat er met geen woord over wordt gerept.

Is het akkoord Tijdgebonden ? ofwel
Wanneer beginnen we,
Wanneer zijn we klaar ?
Wanneer is het doel bereikt ?
Nee want nergens wordt er een tijdsspanne genoemd.

Is het coalitieakkoord uit te leggen volgens het SMART model ? Nee helaas niet.
Want het moet niet alleen richtinggevend zijn, maar ook moet men aangeven welke resultaten men wil bereiken en wanneer, en dat is helaas niet het geval.

In ieder geval heeft u in uw voorwoord gelijk, daar schrijft u :
Deze werkwijze geeft ruimte om jaarlijks te evalueren, bij te stellen en bij te sturen”
We constateren dat het inderdaad hard nodig zal zijn .

De doelstellingen in het coalitieakkoord zijn, vaag en vrijblijvend, en geformuleerd als wensen, intenties, of goede voornemens.
Waarom heeft de coalitie niet de moeite genomen om een voldragen akkoord te schrijven ?

De informateur heeft aan alle fracties gevraagd om te reageren op het coalitieakkoord.
In het geval van dit helaas vage, vrijblijvende akkoord hadden wij zoveel opmerkingen dat het een herschrijven van het coalitieakkoord zou zijn geweest , er had geen ruimte meer geweest voor plaatjes ! De Volkspartij zal geen moties en/of amendementen indienen maar zal dat gedurende de raadsperiode doen !
 

Het akkoord is aangenomen, met steun van de coalitie. Het college gaat nu aan de slag met de uitwerking ervan. Bij de bespreking van de begroting in november zal meer duidelijk worden over de plannen die uit het akkoord rollen.

Bron: BNdeStem, Majda Ouhajji 06-07-18 met aanvulling van de reactie van de Volkspartij van Willy Knop.

Back To Top