skip to Main Content

IJzersterk pleidooi van Wil Knop voor de rechten van de woonwagenbewoners.

Nadat tijdens de vergadering op 10 januari jl. de bespreking van een beleidsplan over de woonwagenkampen in de gemeente Steenbergen met een maand werd uitgesteld, omdat er te veel onduidelijkheden waren, die niet door het college van burgemeester en wethouders konden worden weggenomen, bleek op 7 februari wederom dat de wethouder haar huiswerk niet voldoende had gedaan.

Dat bleek al gelijk toen twee bewoners, mevrouw Sekeris en mevrouw Schellevis, hun bezorgdheid uitspraken over de lange lijst met vragen, waar nog steeds geen duidelijk antwoord van de wethouder op was gegeven. Jarenlang heeft de gemeente Steenbergen niets gedaan aan de woonwagenkampen en zijn de bewoners aan hun lot overgelaten. Echter, nu wil de wethouder er vlak voor de verkiezingen een nieuw beleidsplan doorheen drukken zonder dat daar op een fatsoenlijke manier overleg over is geweest met de bewoners.

Onvoldoende aandacht is understatement

Na de spreeksters kwam Wil Knop van de Volkspartij aan het woord. Ter voorbereiding hebben Wil Knop en Danker Kouwen namens de Volkspartij diverse keren zelf de woonwagencentra bezocht. “Dat in het aangeboden woonwagenbeleid staat dat er jaren onvoldoende aandacht is besteed aan de woonwagencentra is een understatement. Bij de rondgang op de centra val je van de ene verbazing in de andere en als het college, overigens terecht, vindt dat de woonwagencentra hetzelfde moeten worden ingericht als een woonwijk, dan kan men flink aan de bak.”

De lijst met tekortkomingen is zo lang, met gemak meer dan 100 punten, dat het voor de Volkspartij in ieder geval duidelijk is, dat er veel meer nodig is dan alleen beleid. De wethouder zal eerst duidelijke afspraken met de bewoners moeten maken, over wat mogelijk is, maar ook wat niet mogelijk is.

Om dit proces goed op gang te helpen is er een woonwagenraad gewenst, bewoners willen hier zitting in nemen en kunnen met de portefeuillehouder komen tot een juiste inrichting van de centra.

Enkele voorbeelden van het gebrek aan goede voorbereiding komen aan het licht bij de vragen van de Volkspartij over de verwachte huur en verkoopprijzen. De wethouder geeft aan dat deze nog niet bekend zijn. Maar zij verwacht wel van de bewoners dat zij al een keuze maken, huren of kopen ? In wat voor valkuil laat je de bewoners dan vallen ?

Ook het feit dat een bewoner eenmalig het aanbod krijgt om de standplaats te kopen is heel apart. Als het op dit moment financieel niet uitkomt om te kopen maar bijvoorbeeld over 3 jaar wel dan is dat dikke pech voor de bewoner. Dat is niet uit te leggen.

De wethouder vindt dat de woonwagencentra vergelijkbaar moeten zijn met iedere andere straat of woonwijk in de gemeente en de bewoners dezelfde rechten en plichten hebben. Maar hoe is het dan mogelijk dat een bewoner die eigenaar wordt van de grond en eigenaar is van zijn woning, die in de toekomst alleen maar kan verkopen aan mensen die afstammen van oude woonwagenbewoners? Zou iemand zijn eigendom niet moeten kunnen verkopen aan de hoogste bieder? Dat zou namelijk betekenen dat woonwagenbewoners NIET dezelfde rechten en plichten hebben als bewoners uit iedere andere straat of woonwijk in de gemeente .

“Zo werken wij in Steenbergen”

Half januari ontvingen wij allen de Infographic “Gemeente wil gesprek met inwoners en ondernemers stimuleren “.

Als voorbeeld is er dorpsplein Welberg , wijk Steenbergen zuid en de haven van Dinteloord , dan is dit het moment om voor de woonwagencentra precies dat te doen wat u nastreeft, wethouder, namelijk in gesprek gaan met de bewoners over het inrichten van de woonwagencentra. Zeg maar, ”van gemeente naar gemeenschap”

De woonwagencentra moeten veiliger, schoner en leefbaarder worden, dit kan niet zonder overleg met de bewoners, zorg dat zij inspraak hebben zoals in de al eerder genoemde voorbeelden.

Er is een lijst van meer dan 100 belangrijke vragen te beantwoorden en nog zeker net zoveel onzekerheden, dat de Volkspartij slechts tot één conclusie komt: dit kun je niet even voor de verkiezingen van 21 maart regelen, zoals de wethouder dat wil.

Vruchteloze poging van de wethouder

De wethouder probeert de raad alsnog te overtuigen dat ze moet instemmen met het beleidsplan voor de woonwagencentra. “Als u, raadsleden, vanavond instemt met een budget van € 166.000,-, dan kunnen wij de ambtenaren alvast aan het werk zetten. Als u dat niet doet levert het alleen maar vertraging op.”

De raad is dan allang overtuigd dat dit beleidsplan inhoudelijk veel beter moet worden uitgewerkt in samenwerking met de bewoners van de centra, en na voorstel van Wil Knop stemt de overgrote meerderheid van de raad in tot het uitstellen van de behandeling van dit beleidsplan tot na de verkiezingen.

Back To Top