skip to Main Content

Hotelontwikkeling aan de A4 bij afslag Steenbergen

De gemeente Steenbergen heeft een overeenkomst gesloten met de Hotel A4 BV voor de realisatie van een hotel aan de A4 bij de afslag 25 naar Steenbergen. Hotel A4 BV is een initiatief van Ad van Beijsterveldt, André Lips en Luud van Ginneken. Met deze overeenkomst is een belangrijke stap gezet om de komst van een hotel mogelijk te maken. De gemeente juicht de ontwikkeling van het hotel langs de snelweg toe, vanwege de mooie kansen die dit biedt om Steenbergen nog meer op de kaart te zetten. Het plan voor de realisatie van de ontwikkeling gaat de gemeente samen met initiatiefnemers, gemeenteraad, inwoners en ondernemers verder vormgeven.

Hotel met diverse faciliteiten

Het is de bedoeling een kwalitatief hoogwaardig duurzaam hotel te bouwen dat van alle gemakken is voorzien en dat naast 120 hotelkamers bij de start, ook andere faciliteiten biedt, zoals een restaurant, vergaderzalen, ontmoetingsruimtes, werkplekken en een foodcourt. Er zijn al meerdere exploitanten die hebben aangeven belangstelling te hebben voor de exploitatie van het hotel. De locatie van het hotel is aan de A4 bij de afslag Steenbergen.

Vliegwiel voor toekomstige bedrijvigheid

Door de aanleg van de A4 is er een enorme toename van het verkeer vanwege de snelle verbinding die hiermee is ontstaan tussen Antwerpen en Rotterdam. Steenbergen ligt daar mooi centraal tussenin. Met de bouw van het hotel krijgen we een regionale functie en faciliteren we op meerdere manieren de economische bedrijvigheid van de regio West-Brabant.

Vervolgstappen

Nu de initiatiefnemers en de gemeente een overeenkomst hebben gesloten, volgt op korte termijn de volgende stap. De gemeente Steenbergen gaat ervoor zorgen dat inwoners en ondernemers nadrukkelijk betrokken worden bij de mooie en ambitieuze plannen. Streven is eind 2018 te kunnen starten met de bouw van het hotel. Het college en de gemeenteraad hebben al jaren de ambitie om de ontwikkeling van een hotel te faciliteren en zijn dan ook blij dat deze ambitie nu wordt omgezet in concrete plannen.

Back To Top