skip to Main Content

Statiegeld op zwerfafval

Door de Steenbergse inwoner Mike Ridderhof is bij de leden van de gemeenteraad van Steenbergen aandacht gevraagd voor het probleem van klein zwerfafval, vooral veroorzaakt door verpakkingen en plastic flesjes.

Naar aanleiding van de door Mike Ridderhof gestuurde mail heeft de Volkspartij de door hem gestelde vraag besproken in onze achterbanvergadering. Met grote unanimiteit vond men dat het een goed idee was om aandacht voor het probleem van klein zwerfafval te vragen en de Minister en de Tweede Kamer te verzoeken na alle afgelopen jaren van discussie een besluit te nemen over de invoering van een verplicht statiegeldsysteem voor kleine verpakkingen.

Daarom hebben wij een motie opgesteld welke als bijlage hierbij gaat. Deze is tot nu toe alleen ondertekend door de Volkspartij, maar wij hebben alle partijen in de gemeenteraad van Steenbergen uitgenodigd om deze mede te ondertekenen. Gewoon Lokaal heeft inmiddels bevestigend gereageerd.

Tekst “motie zwerfafval”

De motie van de Volkspartij is op 25 januari 2018 met algemene stemmen door de gemeenteraad aangenomen.

 

In de poll die wij gehouden hebben, was 95% het eens met de invoer van statiegeld.

Back To Top