skip to Main Content

Raad in meerderheid voor herijking verkeerscirculatieplan

De beslissing valt pas in de besluitvormende vergadering van 25 januari maar het ziet er naar uit dat een meerderheid van de gemeenteraad in gaat stemmen met het opstellen van een nieuw verkeerscirculatieplan. Minstens voor de kern Steenbergen maar mogelijk voor de gehele gemeente. Het onderzoek moet onder meer antwoord geven op de vraag wat nu de beste manier is om de route Franseweg, Burgemeester van Loonstraat, Fabrieksdijk, Kade en Zeelandweg-Oost te ontlasten. Dat een rondweg ten westen van Steenbergen er als resultaat van dit onderzoek alsnog gaat komen, is niet uitgesloten. Verantwoordelijk wethouder Cors Zijlmans waarschuwde de partijen voor de hoge kosten die gemoeid zijn met het onderzoek en de mogelijke uitkomsten. “Misschien komt er wel uit dat een brug over de haven de beste oplossing is.”

In december 2017 kreeg de raad de uitslagen van het onderzoek naar een rondweg westelijk van Steenbergen gepresenteerd. Hieruit bleek dat het aanbod auto’s dat hier gebruik van gaat maken te laag is ten opzichte van de 5 miljoen euro die de nieuwe weg moet kosten. Hans Oerlemans, woordvoerder namens de werkgroep N257, hield toen een vurig pleidooi om het huidige verkeerscirculatieplan, dat al zeker een kwart eeuw oud is, te herijken. Een oproep die hij afgelopen woensdagavond tijdens de oordeelvormende vergadering herhaalde.
Vege lijf redden

Oerlemans kreeg veel politieke bijval, onder meer van de fractie van D66 bij monde van Eric van der Spelt. “Voor de verkeersveiligheid van iedere weggebruiker en het woongenot van iedere omwonenden is nog steeds geen oplossing. Met name op de Burgemeester van Loonstraat waar fietsers dagelijks het vege lijf moeten redden en er veel overlast wordt ervaren.” Volgens hem “kan een rondweg een goede investering voor de toekomst van Steenbergen zijn.” “Mogelijk dat er voor de aanlegkosten bij de provincie financiële mogelijkheden zijn, aangezien we dat in Brabant meer zien gebeuren.”

Eenzijdige interpretatie

Zowel D66 als de Volkspartij trokken bovendien in twijfel of een rondweg onvoldoende gebruikt zal worden. Volgens hen interpreteerde de wethouder de cijfers uit het onderzoek erg eenzijdig en is er voldoende ruimte voor een interpretatie waarbij de weg wel degelijk bestaansrecht heeft.

Onbevredigend

Willem van den Berge (Lijst Sociaal Steenbergen) pleitte ervoor “meer integraal naar het probleem te kijken”. “Steenbergen is een rijke gemeente met ontwikkelingskansen. Het is geen makkelijke opgave om een echt effectieve oplossing te zoeken, maar de uitkomsten uit de onderzoeken die geweest zijn, zijn ronduit onbevredigend. Door meer integraal te kijken kom je mogelijk tot oplossingen die er nu nog niet zijn. Dan kunnen we alsnog de afweging maken wat het ons waard is.”
Eerst afronden

De fractie Gewoon Lokaal! was een andere mening toegedaan. “Laten we eerst de andere dingen doen die al op de rol staan,” aldus Wilma Baartmans. Zij noemde daarbij onder meer het onderzoek naar het terug openstellen van de Markt voor verkeer, het realiseren van een betere aansluiting van Steenbergen-Noord op de Dinteloordseweg en het promoten van de Dinteloordse- en Halsterseweg als verbindingszones. “Laten we afronden waar we al mee begonnen zijn en laten we dan nut en noodzaak van een nieuw verkeerscirculatieplan bekijken.”

Motie

Aan het eind van de beraadslagingen kondigde Willy Knop van de Volkspartij aan in de raadsvergadering van januari met een motie te komen waarin zowel het verkeerscirculatieplan als de mogelijkheden om toch te komen tot een rondweg meegenomen worden.

Bron: kijkopsteenbergen.nl

Back To Top