skip to Main Content

Vlaggen terug in raadszaal Steenbergen

De Nederlandse, Brabantse en Steenbergse vlag komen op initiatief van de Volkspartij terug in de raadszaal van de Gemeente Steenbergen.

Een motie van de Volkspartij is tijdens de raadsvergadering op donderdag 30 november 2017 gesteund door nagenoeg de voltallige gemeenteraad. De fracties van Gewoon Lokaal!, D66, VVD, CDA en de Volkspartij stemden unaniem in met het voorstel, waar alleen de fractie van de PvdA verdeeld was.

De Volkspartij is er trots op dat deze mooie traditie – net als in de Tweede Kamer – binnenkort ook in de raadszaal van de Gemeente Steenbergen wordt voortgezet.

De Motie van de Volkspartij was:

De gemeenteraad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op donderdag 30 november 2017,

Overwegende dat in de vergaderzaal van de gemeente Steenbergen de nationale vlag een mooie en duidelijke functie zal hebben als symbool van de natie;

Overwegende dat in het verleden de Nederlandse, Steenbergse en Brabantse vlag een prominente plaats hadden in de raadszaal;
Constaterende dat het in verreweg de meeste landen al lang een heel goed gebruik is om de vlag op te hangen maar ook steeds meer in en bij Nederlandse gemeentehuizen;

Constaterende dat het nationale symbool thuishoort in het huis van democratie;

Van mening dat ook in Steenbergen de nationale driekleur een plaats verdient in de vergaderzaal van de gemeente Steenbergen;

Verzoekt het college stappen te ondernemen die ertoe leiden dat ook in de vergaderzaal van de gemeente Steenbergen de nationale vlag zichtbaar wordt gemaakt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Willy Knop,
Volkspartij.

Door Edwin Maas van Gewoon Lokaal en Michel Lambers van de Volkspartij is voorgesteld de levering van de vlaggen te laten plaatsvinden door lokale ondernemers.

Binnenkort worden de vlaggen zoals tot voor enkele jaren het geval was weer terug geplaatst in de raadszaal van de gemeente Steenbergen.

Back To Top