skip to Main Content

Volkspartij presenteert verkiezingsprogramma en kandidatenlijst

Op vrijdag 24 november jongstleden heeft de Volkspartij van Steenbergen haar verkiezingsprogramma gepresenteerd en de kandidaten voor de kieslijst voorgesteld tijdens een goed bezochte persmiddag in Café Voorwaarts in Nieuw-Vossemeer.

Op de kandidatenlijst staan maar liefst 20 mannen en vrouwen. Michel Lambers, lijsttrekker, gaf aan dat de Volkspartij qua ledenaantal, de snelst groeiende partij in de gemeente Steenbergen is, en dat de diversiteit van de leden een goede en representatieve doorsnede is van de bevolking van Steenbergen en de kernen. Naast het dertig pagina’s tellende verkiezingsprogramma, werden er ook tien speerpunten toegelicht en werden de aanwezige kandidaten voorgesteld.

De nummers 1 tot en met 10 van de lijst zijn: Michel Lambers, Ger De Neve, Wil Knop, Boy Sluiters, Danker Kouwen, Ed Hobo, Janine van Bers, Ad van Elzakker, Jeroen Hulhoven en Leroy Damen. Als kandidaat voor het wethouderschap is Wil Knop voorgedragen, in het geval dat de Volkspartij in de coalitie gaat plaatsnemen. De Volkspartij heeft de afgelopen maanden kandidaten toegevoegd aan de lijst om een zo breed mogelijke kennisbasis te creëren, gelieerd aan de speerpunten, waarbij de leden stuk-voor-stuk voelsprieten in al geledingen van de Steenbergse maatschappij hebben.

De eerste speerpunten op de lijst zijn dat de Volkspartij wil inzetten op het stimuleren van de leefbaarheid en goede voorzieningen in alle kernen, daarnaast willen ze de verkeersveiligheid en doorstroom verbeteren, een belangrijk onderwerp op de agenda blijft een AZC die de Volkspartij ook in de komende jaren niet binnen de gemeentegrenzen wil hebben. Extra aandacht moet besteed worden aan het stimuleren van de werkgelegenheid, bedrijvigheid, recreatie en toerisme en de lastendruk voor alle inwoners en ondernemers moet beperkt worden.

De geheel vernieuwde website van de Volkspartij gaat naar verwachting tweede helft december in de lucht, waarop geïnteresseerden meer kunnen lezen over de kandidaten, hun passies en achtergrond. Tevens worden daar de speerpunten van het verkiezingsprogramma op een overzichtelijke en professionele wijze gepresenteerd. Tot die tijd kan ook de facebook pagina bezocht worden, waar de laatste nieuwtjes, speerpunten en standpunten van de partij worden toegelicht.

Vragen en informatie:

Fractie Volkspartij:
Michel Lambers 06 14809517
Ger de Neve 06 27514745
Wil Knop 06 20005804

Back To Top